Tudalen blog Arholiadau 360.

Fe welwch flogiau ac erthyglau ar gyfres arholiadau yr haf yn yr adran hon.

Bydd rhai newydd yn cael eu llwytho i fyny i'r wefan drwy gydol cyfnod yr arholiadau a'r canlyniadau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd a chliciwch ar y dolenni isod i'w darllen. 

  Pam fod niferoedd ymgeiswyr Safon UG a Safon Uwch yn dal i ddisgyn yng Nghymru? gan Tom Anderson, Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau 

  Golwg fanylach ar rai o’r cymwysterau TGAU gan Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio

 Sut dylid dehongli newidiadau i ganlyniadau arholiadau ysgol? gan Tom Anderson, Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau 

 Ar ôl arholiad gwael, gan John Kendall, Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga

 Delio â straen arholiadau, gan Sara Moseley, Cyfarwyddwr Mind Cymru

 Diwedd y daith diwygio cymwysterau, gan Prif Weithredwr Philip Blaker