Pwy sy'n penderfynu ar y graddau?

Pan fydd y marcio wedi'i gwblhau, mae'r broses ddyfarnu yn dechrau. Dyma lle y pennir ffiniau graddau ar gyfer arholiadau, gwaith cwrs ac asesiadau dan reolaeth.

Pan fydd y marcio wedi'i gwblhau, mae'r broses ddyfarnu yn dechrau. Dyma lle y pennir ffiniau graddau ar gyfer arholiadau, gwaith cwrs ac asesiadau dan reolaeth. 

Mae byrddau arholi yn defnyddio grŵp o uwch arholwyr sy'n arbenigwyr yn y pwnc hwnnw, i gynnal y broses. Maent yn ffurfio'r pwyllgor dyfarnu. 

Mae byrddau arholi yn anelu at lunio papurau cwestiynau gyda'r un lefel o anhawster o flwyddyn i flwyddyn, ond nid yw hyn yn bosibl gan fod pob arholiad yn wahanol. Dyna pam y gallai ffiniau graddau newydd gael eu pennu bob blwyddyn gan y pwyllgor dyfarnu. 

Ffiniau graddau yw'r marc lleiaf sy'n ofynnol ar gyfer gradd benodol. Felly, er enghraifft, mae ffin C o 50 yn golygu bod angen o leiaf 50 o farciau ar y myfyriwr i gael gradd C. 

Unwaith y bydd yr holl farcio wedi'i gwblhau, bydd yr uwch arholwyr yn cyfarfod i benderfynu ble y dylid pennu ffiniau graddau. Byddant yn ystyried safon y gwaith a farciwyd ganddynt, yn adolygu amrywiaeth o waith myfyrwyr lle rhoddwyd marciau sy'n agos at ffiniau'r graddau ac yn edrych ar amrywiaeth o wybodaeth ystadegol am yr ymgeiswyr a safodd yr arholiadau, perfformiad blaenorol a sut mae'r papurau wedi gweithio cyn penderfynu. 

  

Mae gennym ganllaw fideo ar farcio a dyfarnu neu gallwch ddarllen am y prosesau hynny yn un o'n herthyglau Ffocws.