Canllaw i Oruchwylio Arholiadau

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, ein nod yw diogelu dysgwyr a magu hyder y cyhoedd. Mae arholiadau yn ddarn pwysig o'r jig-so cymwysterau a rhaid i ganolfannau ddarparu'r hyfforddiant cywir ar gyfer goruchwylwyr.

Rydym wedi creu chwe ffilm arweiniad byr ac adnoddau ategol, sydd wedi'u cynllunio i gynorthwyo swyddogion arholiadau yng Nghymru wrth hyfforddi goruchwylwyr.

Gall swyddogion arholiadau gael mynediad at yr adnoddau cefnogi ar Borth Swyddogion Arholiadau Cymru (WEOP). Mae'r adnoddau wedi'u datblygu i'w defnyddio ochr yn ochr â'r ffilmiau ac ar y cyd â dogfennaeth y JCQ a gwybodaeth benodol i ganolfannau, er mwyn sicrhau bod canolfannau yn bodloni meini prawf arolygu’r JCQ.

Mae dogfen ganllaw ar gael i gefnogi swyddogion arholiadau gyda 'Beth, Pam a Sut' i ddefnyddio'r adnoddau a'r ffilmiau.

Rhagor o gymorth a chefnogaeth

Gellir dod o hyd i ganllawiau a manylion am y rheolau a'r rheoliadau ar wefan JCQ.

I gysylltu â'n Tîm Cysylltiadau Allanol

Annie Allitt- annie.allitt@qualificationswales.org      (Gogledd/Canolbarth Cymru)

07464 543 621 neu 01633 373 299

Penny Evans-penny.evans@qualificationswales.org    (De-ddwyrain Cymru)

07464 543 641 neu 01633 373248

Arron Watkins- arron.watkins@qualificationswales.org     (De-orllewin Cymru)

07464 543 631 neu 01633 373 247