Gwybodaeth i ysgolion a cholegau

Yn yr adran hon, cewch ystod o ddeunydd gwybodaeth ac arweiniad ynghylch y trefniadau asesu amgen i ddyfarnu cymwysterau yn 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon penodol, rydym yma i helpu – e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org


Gallwch hefyd ymweld â’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael llawer mwy o wybodaeth am drefniadau haf 2021.