Gwybodaeth i ddysgwyr

Rydym yn awyddus i hysbysu dysgwyr am y trefniadau amgen ar gyfer asesu cymwysterau yng Nghymru yn haf 2021.

Cymwysterau Cymru yw’r corff annibynnol sy’n rheoleiddio cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, er mwyn sicrhau eu bod yn addas at y diben. Mae ei waith yn cynnwys gosod rheolau ar gyfer byrddau arholi i gefnogi tegwch i ddysgwyr.

Yn yr adran hon, cewch ystod o wybodaeth a deunydd i’ch helpu i ddeall sut y bydd eich graddau yn cael eu penderfynu eleni, sut y gallwch apelio os bydd angen, trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a mwy.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon penodol, rydym yma i helpu – e-bostiwch cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Gallwch hefyd ymweld â’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael llawer mwy o wybodaeth am sut y bydd graddau cymwysterau’r haf eleni yn cael eu pennu.

Canllaw i ddysgwyr 'Cymwysterau 2021 – y cyfan sydd angen i chi ei wybod'

          

Haf 2021: canllaw adolygiadau ac apeliadau. Gallwch ddarllen a gwylio mwy yma.

Canllaw i ddysgwyr 'Cymwysterau 2021 – y cyfan sydd angen i chi ei wybod'

 

 

Dyma rai o'r ffeithiau allweddol am ddyfarnu graddau yr haf hwn

 

Deall Graddau TGAU, UG a Safon Uwch a Bennir gan Ganolfan

 

Dyfarnu Cymwysterau Galwedigaethol