Grŵp Cynghori i Ddysgwyr

Mae ein Grŵp Cynghori i Ddysgwyr newydd gyda 18 aelod wedi'i sefydlu i helpu i ddylanwadu ar gymwysterau yn y dyfodol.

Mae ein haelodau yn grŵp ysbrydoledig o bobl ifanc sydd ag ystod amrywiol ac eang o brofiadau. Mae sefydlu'r grŵp yn gyfle i Gymwysterau Cymru sgwrsio'n uniongyrchol â dysgwyr ac am ddeialog ddwy ffordd ar y cymwysterau a gynigir a dylanwadau. 

NEWYDDION DIWEDDARAF

Yn ein hail gyfarfod llawn ddydd Mawrth 8 Mehefin, parhaodd y grŵp â'i waith ar sefydlu eu gwerthoedd a'u hamcanion, bydd rhagor o wybodaeth ar gael yma cyn bo hir. 

Cyflwynwyd yr Adolygiad Sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo gan y tîm adolygu.

Cynhaliwyd gweithdy ar draws 3 ystafell drafod ar wahân i drafod profiadau gyda chymwysterau ac asesiadau.  Rhannodd y grŵp wybodaeth werthfawr a rhoddodd adborth, a fydd yn cyfrannu at lunio datblygiadau cymwysterau yn y dyfodol.

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym mis Medi 2021.