Dysgwyr

Rydym yn awyddus i roi gwybod i bobl ifanc am y trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau yng Nghymru ar gyfer Haf 2021.

Os nad ydych wedi clywed amdanom o'r blaen, rydym yn sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr. Rydym yn sicrhau bod y rhai sy'n creu arholiadau ac asesiadau, fel y CBAC, yn creu arholiadau ac asesiadau mewn ffordd briodol ac i safon uchel. 

Rydym wedi anfon llythyr allan i ysgolion a cholegau gyda diweddariad a beth mae'n ei olygu i chi. Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd yma i'ch hysbysu am ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

Llythyr at ddysgwyr – Gwybodaeth am y broses apelio – 27 Mai 2021

Llythyr at ddysgwyr - Canllaw i ddysgwyr ar gymwysterau 2021 – 20 Mai 2021

Diweddariad i ddysgwyr am y dull asesu ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yn haf 2021, ymgeiswyr preifat a haf 2022 – 23 Mawrth 2021

Diweddariad i ddysgwyr am y broses apelio, cydraddoldebau a llinell amser ar gyfer TGAU ac asesiad AS a Safon Uwch - 4 Mawrth 2021

Llythyr at ddysgwyr - Y wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau asesu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol – 25 Chwefror 2021

Llythyr at ddysgwyr - Y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Hanfodol Cymru – 9 February 2021 

Llythyr at ddysgwyr – Trefniadau asesu ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch yn haf 2021 – 20 Ionawr 2021

Llythyr at ddysgwyr - TGAU, UG/Safon Uwch a Galwedigaethol – 8 Ionawr 2021

Os mae gennych unrhyw cwestiwn neu bryderon penodol, rydyn ni yma i helpu. Cysylltwch a ni - cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Gallwch hefyd fynd i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin i gael gwybodaeth am sut y bydd cymwysterau'r haf hwn yn cael eu graddio.