Beth sy'n digwydd a phryd?

Llinell amser cymwysterau haf 2021

Erbyn diwedd mis Mehefin – Bydd dysgwyr yn derbyn Graddau dros dro wedi eu Pennu gan y Ganolfan.

Mae’r ysgol neu’r coleg wedi dweud wrth y dysgwyr pa dystiolaeth asesu fydd yn cael ei defnyddio i benderfynu ar eu graddau.  Gallai hyn gynnwys tystiolaeth o asesiadau a gwblhawyd eisoes neu dystiolaeth a gasglwyd trwy asesiadau newydd.    

Gall dysgwyr ofyn am adolygiad gan y ganolfan, os ydynt yn credu bod camgymeriad wedi’i wneud wrth benderfynu ar eu gradd. Bydd yr ysgol neu’r coleg yn egluro sut y byddant yn gwneud hyn ac yn dweud wrth y dysgwyr beth yw canlyniad unrhyw adolygiad. Cewch fwy o wybodaeth yn ein hadran ar apeliadau. 

Erbyn 2 Gorffennaf – Bydd yr ysgol neu’r coleg yn cyflwyno’r Graddau dros dro a Bennwyd gan y Ganolfan i CBAC. Mae’r graddau hyn yn dal i fod yn rhai dros dro ar hyn o bryd gan y bydd angen i CBAC wirio ymhellach gyda’ch canolfan. 

10 Awst – Diwrnod Canlyniadau UG a Safon Uwch 

10 Awst – 17 Medi  – Y ffenestr ar gyfer apeliadau Cam 2 ar gyfer cymwysterau UG/Safon Uwch gyda CBAC      

12 Awst – Diwrnod Canlyniadau TGAU 

24 Awst – 21 Medi - Y ffenestr ar gyfer apeliadau Cam 2 ar gyfer canlyniadau TGAU gyda CBAC