Ymgynghoriad ar drefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

Yn ddiweddar, gwnaethom gwblhau ymgynghoriad cynhwysfawr i'r trefniadau ar gyfer cyfres haf arholiadau 2020.

Yn ddiweddar, gwnaethom gwblhau ymgynghoriad cynhwysfawr i'r trefniadau ar gyfer cyfres haf arholiadau 2020. 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 13 Mai, a denodd fwy na 4,000 o sylwadau gan bartïon â diddordeb, gan gynnwys dysgwyr, eu rhieni a gweithwyr addysg proffesiynol. 

Yn ein hymgynghoriad, gwnaethom ofyn beth oeddech chi'n ei feddwl o'r cynlluniau ar gyfer graddio ac apelio yn absenoldeb arholiadau yr haf hwn. Gallwch ddarllen ein penderfyniadau isod, ynghyd â dadansoddiad manwl o'n canfyddiadau, gwybodaeth i ymgeiswyr preifat ac esboniad o'r broses apelio.

             

 

              

 

 

Gweminar

Isod, ceir recordiad o'r gweminar, crynodeb o'r cwestiynau a godwyd a'r cyflwyniad Powerpoint.

unknown.png Recordiad o’r gweminar ar 30 Mehefin 2020

unknown.png  Cwestiynau ac Atebion o’r gweminar

 ppt.png Cyflwyniad

 

Gallwch ddarllen y stori yma a’r blog gan ein Prif Weithredwr Philip Blaker yma.

Gallwch ddarllen dogfennau gwreiddiol yr ymgynghoriad yma.