Blogiau

Byddwn yn rhannu ethyglau rehelaidd ar y camau yr ydym yn eu cymryd ynghyd â'n partneriaid i ddelio â'r pandemig coronafeirws i sicrhau nad yw canslo arholiadau yn effeithio'n andwyol ar ddysgwyr. Dewch yn ôl yma am ein diweddariadau.

philip_blaker.png
Y daith at ddiwrnod canlyniadau gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 13 Awst 2020

 

mike_nicholson.png  
Angen yw mam pob dyfais: Cynorthwyo’r rhai sydd â chynigion prifysgol ar gyfer 2020, a darpar ymgeiswyr ar gyfer 2021 a thu hwnt gan Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Allgymorth a Derbyniadau Israddedigion, Prifysgol Caerfaddon
Cyhoeddwyd 28 Gorffennaf 2020

 

philip_blaker.png
Creu system sy'n deg i bawb gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru  
Cyhoeddwyd 16 Gorffennaf 2020

  


Beth yn y byd yw safoni ystadegol? gan Tom Anderson, Pennaeth Ymchwil ac Ystadegau , Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 14 Gorffennaf 2020

 


A fydd graddau eleni yn dal dŵr yn y dyfodol? gan Ceri Assiratti, Rheolwr Gwasanaethau Pobl, Admiral Group 
Cyhoeddwyd 8 Gorffennaf 2020

 

dewi-jones.png
Nid yw arholiadau sydd wedi’u canslo yn golygu nad ydym wedi gweithio'n galed ar gyfer ein graddau
gan Dewi Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg, Llangynwyd
Cyhoeddwyd 3 Gorffennaf 2020

 

philip blaker

Dod o hyd i atebion i'r her fawr hon gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 29 Mehefin 2020

 

exam

Cynllunio’r llwybr i TGAU, UG a Safon Uwch yr haf nesaf gan Kerry Davies, Pennaeth Safonau, Cymwysterau Cymru 
Cyhoeddwyd 25 Mehefin 2020

 

rob-e.jpg

Effaith Covid-19 ar derbyniadau prifysgolion 
Gan Robert Evans, Rheolwr Ymgysylltu Strategol, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 18 Mehefin 2020

 

kate-sd.png

Blwyddyn 10, Blwyddyn 12 – rydym yn eich clywed 
Gan Kate Stokes Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Cyfarthrebu a Rhanddeiliaid, Cymwysterau Cymru 
Cyhoeddwyd 9 Mehefin 2020

   

Beth nawr bod tymor arholiadau'r haf wedi'i ganslo?
Mae Meinir McLellan, y Swyddog Data ac Arholiadau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Caerfyrddin, yn esbonio sut mae canslo arholiadau wedi effeithio ar ei gwaith.
Cyhoeddwyd 26 Mai 2020

 

Y dull tecaf ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 10 gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 15 Mai 2020

 

 

Cyfnod anarferol yn galw am benderfyniadau sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth  
Persbectif Rhiant gan David Finney, tad Sam, dysgwr blwyddyn 11 mewn ysgol gyfun yn ne Cymru
Cyhoeddwyd 14 Mai 2020

 

Edrych ymlaen ar gyfer y rhai sydd hanner ffordd drwy eu cyrsiau gan Kerry Davies, Pennaeth Safonau, Cymwysterau Cymru 
Cyhoeddwyd 6 Mai 2020

 

jo richards

Rhannu ein rhesymeg fesul cam gan Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 1 Mai 2020

 

dau weithiwr adeiladu

Cyfrifo, addasu neu oedi – y ffordd ymlaen ar gyfer cymwysterau galwedigaethol gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau
Cyhoeddwyd 24 Ebrill 2020

 

dwylo'n teipio ar liniadur

Graddau, marciau ac unedau UG – pam nad oes datrysiad hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau
Cyhoeddwyd 23 Ebrill 2020

 

gweithiwraig adeiladu  

Gwneud yr hyn sy’n iawn, nid yr hyn sy’n hawdd gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 6 Ebrill 2020

 

warws gweithgynhyrchu

Sawl ateb i gwestiynau cymhleth, gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 30 Mawrth 2020

 

philip blaker

Amseroedd anodd i bob un ohonom gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru
Cyhoeddwyd 23 Mawrth 2020