Erthyglau Ffocws

Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch.

O ddechrau Gorffennaf ymlaen, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau gan ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Jo Richards (gweler y dolenni isod). Bydd y gyfres yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau allweddol i'r cymwysterau newydd a'r hyn y gallent ei olygu i ganlyniadau ym mis Awst, ynghyd ag erthyglau â thema sy'n bwriadu gwella dealltwriaeth o'r broses ddyfarnu.

Ffocws ar Saesneg

Ffocws ar Fathemateg 

Ffocws ar Gymraeg

Ffocws ar Fagloriaeth Cymru

Ffocws ar Safon UG ac Safon Uwch

Ffocws ar Gamsyniadau Cyffredin

Ffocws ar Ganlyniadau Cymaradwy

Ffocws ar Bennu Ffiniau Graddau

Ffocws ar Farcio

Ffocws ar TGAU Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg– i’w chyhoeddi w/d 3 Gorffennaf 2017

   

Ffocws ar TGAU Mathemateg – i’w chyhoeddi w/d 3 Gorffennaf 2017

  

Ffocws ar TGAU Cymraeg Iaith/Llenyddiaeth Gymraeg – i’w chyhoeddi w/d 3 Gorffennaf 2017

  

Ffocws ar Fagloriaeth Cymru – i’w chyhoeddi w/d 3 Gorffennaf 2017

    

Ffocws ar Safon UG ac Uwch – i’w chyhoeddi w/d 3 Gorffennaf 2017

  

Ffocws ar fythau cyffredin – i’w chyhoeddi w/d 10 Gorffennaf 2017

   

Ffocws ar ganlyniadau cymaradwy – i’w chyhoeddi w/d 10 Gorffennaf 2017

  

Ffocws ar bennu ffiniau gradd – i’w chyhoeddi w/d 10 Gorffennaf 2017