Dyfarnu yn 2021

Mae'r adran hon yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am sut y caiff TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru a chymwysterau galwedigaethol eu dyfarnu i ddysgwyr yng Nghymru yn haf 2021.

Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn wahanol i ddysgwyr, eu rhieni, gofalwyr, ysgolion a cholegau. 

Mae’r dull o ddyfarnu cymwysterau hefyd yn wahanol. Fis Mehefin, mae dysgwyr TGAU, UG a Safon Uwch yn derbyn Graddau dros dro a Bennir gan y Ganolfan oddi wrth eu hysgolion a cholegau. 

Cyhoeddir canlyniadau terfynol ar gyfer UG a Safon Uwch ar 10 Awst ac ar 12 Awst ar gyfer TGAU.

Dylai dysgwyr sy’n astudio cymwysterau galwedigaethol [insert link] dderbyn eu canlyniadau terfynol fan bellaf ochr yn ochr â’r dysgwyr hynny sy’n astudio Safon Uwch a TGAU (ar Awst 10 ac Awst 12). Ni fydd Graddau dros dro a Bennir gan y Ganolfan yn cael eu dyfarnu ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.

Cliciwch ar y dolenni am wybodaeth i ddysgwyr a rhieni/gofalwyr yn ogystal ag ysgolion a cholegau am y cyfan sydd angen i chi ei wybod ynglŷn â chymwysterau yn 2021.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am Raddau a Bennir gan Ganolfannau, adolygiadau ac apeliadau mewn canolfannau, cymwysterau galwedigaethol, dyddiadau allweddol a symud ymlaen i Addysg Uwch.