Cofrestru Cynnar TGAU

Rydym wedi cyhoeddi ein hymchwil i ddefnydd ysgolion o fynediad cynnar a lluosog ar gyfer arholiadau TGAU, yn seiliedig ar farn a phrofiad staff allweddol mewn ysgolion a chonsortia rhanbarthol.

Yn yr adran hon, gallwch ddarllen a lawrlwytho'r adroddiad llawn ynghyd â'r crynodeb gweithredol, ein hargymhellion a'n gohebiaeth. 

Arferon cofrestru cynnar a lluosog ar gyfer TGAU

Crynodeb Gwreithredol

Sylwadau ac argymhellion

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru

Gohebiaeth gydag ysgolion