Pa bynciau sydd ar gael?

Cymeradwyo cymwysterau TGAU a Safon Uwch ar gyfer Cymru yn unig

Mae'r tablau isod yn rhestru'r cymwysterau TGAU a Safon Uwch a gymeradwywyd i'w dyfarnu yng Nghymru.

Gallwch weld y cymwysterau hyn ar QiW drwy glicio yma.

I'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2015

Cyrsiau TGAU wedi'u cymeradwyo i'w dyfarnu yng Nghymru Cyrsiau Safon Uwch i'w dyfarnu yng Nghymru
Cymraeg Iaith Celf a Dylunio
Llenyddiaeth Gymraeg Bioleg
Llenyddiaeth Saesneg Busnes
Saesneg Iaith Cemeg
Mathemateg Cyfrifiadureg
Mathemateg - Rhifedd Economeg
  Saesneg Iaith
  Saesneg Iaith a Llenyddiaeth
  Llenyddiaeth Saesneg
  Hanes
  Seicoleg
  Ffiseg
  Cymdeithaseg
  Cymraeg Iaith

I'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2016

Cyrsiau TGAU wedi'u cymeradwyo i'w dyfarnu yng Nghymru Cyrsiau Safon Uwch i'w dyfarnu yng Nghymru
Gwyddoniaeth Gymhwysol Gradd Unigol Drama
Gwyddoniaeth Gymhwysol Dwyradd Ffrangeg
Celf a Dylunio Daearyddiaeth
Bioleg Almaeneg
Cemeg Cerddoriaeth
Drama Addysg Gorfforol
Bwyd a Maeth Astudiaethau Crefyddol
Ffrangeg Sbaeneg
Daearyddiaeth Cymraeg Ail Iaith
Almaeneg  
Cerddoriaeth  
Addysg Gorfforol (cwrs llawn)  
Ffiseg  
Sbaeneg  
Gwyddoniaeth Dwyradd  

I'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017

Cyrsiau TGAU wedi'u cymeradwyo i'w dyfarnu yng Nghymru Cyrsiau Safon Uwch i'w dyfarnu yng Nghymru
Busnes Dylunio a Thechnoleg
Cyfrifiadureg Mathemateg Bellach
Dylunio a Thechnoleg Llywodraeth a Glweidyddiaeth
Hanes Mathemateg
Astudiaethau'r Cyfryngau Astudiaethau'r Cyfryngau
Addysg Gorfforol (cwrs byr) Y Gyfraith
Astudiaethau Crefyddol  
Cymraeg Ail Iaith  

Mewn pynciau lle nad oes cymhwyster TGAU neu Safon Uwch penodol i Gymru, bydd dysgwyr a ariennir gan y wladwriaeth yn gallu dewis o blith y cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddiwygiwyd ar gyfer Lloegr – ar yr amod ein bod wedi dynodi'r cymwysterau hynny'n gymwysterau sy'n gymwys i’w defnyddio ar raglenni dysgu a ariennir gan arian cyhoeddus yng Nghymru. 

Pynciau TGAU (9 i 1) a Safon Uwch a’r cyrff dyfarnu sydd yn eu cynnig yn Lloegr.

Cymwysterau TGAU (9-1) i'w haddysgu gyntaf o 2016

* Mae’r pwnc hwn wedi’i sefyll fel cymhwyster UG / Safon Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg gydag o leiaf un corff dyfarnu ers 2013.

Pwnc TGAU (9-1)

AQA

OCR

Pearson (Edexcel)

Eduqas CBAC

Groeg Clasurol

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Astudiaethau ddinasyddiaeth

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Dawns

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Lladin*

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Cymwysterau TGAU (9-1) i'w haddysgu gyntaf o 2017

Mae’r tabl isod yn dangos pa gyrff dyfarnu a fydd yn cynnig cymwysterau TGAU diwygiedig yn y pynciau a restrir i’w haddysgu gyntaf o 2017 yn Lloegr.

Mae seren (*) wrth ochr enw pwnc yn dangos ei fod wedi cael ei gymryd fel cymhwyster TGAU etifeddol drwy gyfrwng y Gymraeg gydag o leiaf un bwrdd dyfarnu ers 2013.

 

Pwnc TGAU (9-1)

AQA

OCR

Pearson (Edexcel)

Eduqas CBAC

Hanes yr Henfyd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Na fydd

Arabeg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Seryddiaeth

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Bengali

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Tsieinëeg

Bydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Gwareiddiad Clasurol

Na fydd

Bydd

Na fydd

Na fydd

Economeg

Bydd

Bydd

Na fydd

Na fydd

Electroneg*

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Bydd

Peirianneg

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Astudiaethau Ffilm

Na fydd

Bydd

Na fydd

Bydd

Daeareg

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Bydd

Eidaleg

Bydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Japaneeg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Groeg Modern

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Hebraeg Modern

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Pwyleg

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Seicoleg*

Bydd

Bydd

Bydd

Na fydd

Pwnjabeg

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Rwseg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Cymdeithaseg*

Bydd

Na fydd

Na fydd

Bydd

Ystadegau

Bydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Wrdw

Bydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Cymwysterau UG a Safon Uwch (ar wahân) i'w haddysgu gyntaf o 2016

Mae’r tabl isod yn dangos pa gyrff dyfarnu sy’n cynnig cymwysterau UG a Safon Uwch diwygiedig yn y pynciau a restrir yn Lloegr.

Mae seren (*) wrth ochr enw pwnc yn dangos ei fod wedi cael ei gymryd fel cymhwyster Safon UG/Uwch etifeddol drwy gyfrwng y Gymraeg gydag o leiaf un bwrdd dyfarnu ers 2013.

Pwnc UG a Safon Uwch

AQA

OCR

Pearson (Edexcel)

Eduqas CBAC

Groeg Clasurol

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Dawns

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Lladin

Nac ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Pynciau UG a Safon Uwch (ar wahân) i'w haddysgu gyntaf o 2017

Mae’r tabl isod yn dangos pa gyrff dyfarnu a fydd yn cynnig cymwysterau Safon Uwch ac UG diwygiedig yn y pynciau a restrir i’w haddysgu gyntaf o 2017 yn Lloegr.

Mae seren (*) wrth ochr enw pwnc yn dangos ei fod wedi cael ei gymryd fel cymhwyster Safon UG/Uwch etifeddol drwy gyfrwng y Gymraeg gydag o leiaf un bwrdd dyfarnu ers 2013.

Pwnc UG a Safon Uwch

AQA

OCR

Pearson (Edexcel)

Eduqas CBAC

Cyfrifyddu

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Hanes yr Henfyd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Na fydd

Tsieinëeg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Gwareiddiad Clasurol

Na fydd

Bydd

Na fydd

Na fydd

Electroneg *

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Bydd

Gwyddor amgylcheddol

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Astudiaethau Ffilm

Na fydd

Bydd

Na fydd

Bydd

Daeareg

Na fydd

Bydd

Na fydd

Bydd

Hanes Celf

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Eidaleg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Technoleg Cerddoriaeth*

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Athronyddiaeth

Bydd

Na fydd

Na fydd

Na fydd

Rwseg

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Ystadegau

Na fydd

Na fydd

Bydd

Na fydd

Bydd cymwysterau TGAU a Safon Uwch presennol yn y pynciau canlynol yn parhau i gael eu cynnig wrth i ni adolygu cymwysterau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol a'r sector technoleg gwybodaeth.

TGAU Safon Uwch
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Economeg y Cartref: Datblygiad Plant Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol