Gwersi a ddysgwyd o ddiwygio cymwysterau TGAU a Safon Uwch

Ar ôl i gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch newydd gael eu cyflwyno rhwng 2015 a 2017, rydym wedi edrych yn ôl dros y rhaglen ddiwygio gyfan er mwyn deall yr hyn a oedd wedi gweithio'n dda a'r hyn nad oedd wedi gweithio cystal. Gwnaethom brofi ein canfyddiadau gydag ysgolion a cholegau i weld p’un a oeddent yn cytuno, ac rydym wedi ysgrifennu adroddiad i gyflwyno’r gwersi y gwnaethom eu dysgu. Rydym hefyd wedi cynnwys adran sy’n rhoi esboniad cryno o’r diwygiadau, gan gynnwys y newidiadau i gymwysterau TGAU a Safon Uwch, pam y cawsant eu cyflwyno a sut.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.