Adroddiad ffioedd TGAU a lefel A

Ffioedd arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn unol â gweddill y DU

Mae'r ffioedd y mae CBAC yn eu codi ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch yng Nghymru yn unol â'r rheini a godir gan fyrddau arholi eraill sy'n cynnig cymwysterau tebyg. Dyma gasgliad adroddiad annibynnol a baratowyd ar gyfer Cymwysterau Cymru yn dilyn y rhaglen ddiweddar o ddiwygiadau i gymwysterau TGAU a Safon Uwch.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.