Diweddariad ynghylch cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant

Gweler isod mesurydd ar gyfer cyhoeddi manylebau cymhwysterau wedi’u cymeradwyo, a fydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.

Cymhwyster

Dyddiad addysgu cyntaf

Dyddiad cyhoeddi amcangyfrifedig ar gyfer deunyddiau drafft

Dyddiad cyhoeddi terfynol amcangyfrifedig

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Medi 2019

Dd/G

Tachwedd 2018

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (lefel 2)

Medi 2019

Ionawr 2019

Mai 2019

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd (lefel 2)

Medi 2019

Ionawr 2019

Mai 2019

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 2)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 3)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 2)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (oedolion) (lefel 2)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (oedolion) (lefel 3)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) (lefel 3)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (lefel 2)

Medi 2019

Mawrth 2019

Mai 2019

Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau (lefel 3)

Medi 2020

Mehefin 2019

Awst 2019

TAG Uwch a TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (lefel 3)

Medi 2020

Mehefin 2019

Awst 2019

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (lefel 3) 

Medi 2020

Mehefin 2019

Awst 2019

Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (lefel 4)

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (lefel 5)

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (lefel 4)

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer (lefel 5)

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd (lefel 4)

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd (lefel 4)

 

Medi 2020

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau