Dewch o hyd i'ch cymwysterau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd yma

Mae cymwysterau newydd ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gael nawr.

Mae cam cyntaf y gyfres newydd o gymwysterau yn cael ei ddysgu y mis hwn, gyda'r ail gam i'w gyflwyno ym mis Medi 2020. 


Rydym wedi cynhyrchu'r pdf rhyngweithiol canlynol, gan ddarparu canllaw i'r cymwysterau newydd gan gynnwys eu nodweddion allweddol a'u llwybrau dilyniant. Cliciwch drwyddo i ddarganfod sut y gall eich gyrfa elwa diolch i'r cymwysterau newydd hyn.