Technoleg Ddigidol: Llinell Amser Cyflawni

O fis Medi 2021, bydd y cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol, y cyntaf mewn cyfres newydd o gymwysterau cyffredinol yn y maes pwnc hwn, ar gael i ganolfannau.

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r digwyddiadau a'r adnoddau a fydd ar gael i gefnogi athrawon i baratoi i gyflwyno'r cymwysterau'n effeithiol. 

Digwyddiad/Adnodd

Disgrifiad

Dyddiad

Dolen

Adnoddau CBAC

Bydd CBAC yn cyhoeddi Canllawiau cychwynnol ar gyfer Adnoddau addysgu ar gyfer y Technoleg Ddigidol TGAU newydd cymhwyster. Bydd adnoddau pellach hefyd a ddarparwyd yn 2021.

Rhagfyr 2020

Dolen

Paratoi i Addysgu TGAU Technoleg Ddigidol CBAC

Mae CBAC yn darparu sesiynau DPP am ddim i ymarferwyr sydd â diddordeb neu sy'n paratoi i gyflwyno'r cymhwyster newydd hwn.

Hydref – Tachwedd 2021 a Mawrth 2022

Dolen

Cymorth TGAU Technoleg Ddigidol

Bydd Technocamps yn darparu cwrs dysgu cyfunol i ategu dealltwriaeth athrawon o’r maes pwnc technoleg ddigidol. Bydd y cwrs yn cynnwys modiwl a fydd yn canolbwyntio ar animeiddio a datblygu gemau fideo a bydd Technocamps yn cyhoeddi manylion pellach yn 2021

Medi 2021

Dolen

Adobe X Hwb

Mae Cymwysterau Cymru yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd ysgolion yn gallu prynu trwyddedau Adobe Creative Cloud trwy Hwb am gost sylweddol is.

Chwefror 2021

Dolen

Gemau YoYo: GamJam

Mae Gemau YoYo wedi lansio cystadleuaeth dylunio gemau sy'n canolbwyntio ar addysg ar gyfer dysgwyr ysgol uwchradd ac AB, sy'n rhedeg rhwng 1 a 30 Tachwedd. Gall dysgwyr weithio o ran 3 i ddylunio a gwneud gêm gan ddefnyddio meddalwedd GameMaker gyda chanolfannau'n cael trwyddedau meddalwedd dros dro am ddim er mwyn cymryd rhan.

 Tachwedd 2021  Dolen

Paratoi i Addysgu TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol CBAC

Mae CBAC yn darparu sesiynau DPP am ddim i ymarferwyr sydd â diddordeb yn y cymhwyster newydd hwn neu’n paratoi i’w gyflwyno.

Mawrth 2022

Dolen