TAG UG SAFON UWCH Technoleg Ddigidol

Mae Cymwysterau Cymru'n falch o gyhoeddi'r meini prawf cymeradwyo ar gyfer Safon UG/Uwch Technoleg Ddigidol, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid yn dilyn ein hadolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Technoleg, Gwybodaeth a Chyfathrebu, Digidol i’r Dyfodol.

Bydd y meini prawf cymeradwyo yn caniatáu i gorff dyfarnu ddatblygu'r cymhwyster, a fydd ar gael i’w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022. Rydym yn rhagweld y gallwn gymeradwyo'r cymhwyster hwn ym mis Awst 2021, gan ganiatáu i ganolfannau gael mynediad at y fanyleb a'r deunyddiau asesu enghreifftiol 12 mis cyn i’r cymhwyster gael ei addysgu am y tro cyntaf.

Rydym hefyd yn eich gwahodd i ddarllen ‘Safon UG / Uwch Technoleg Ddigidol TAG: Sut y Gwnaethom Ddatblygu Ein Meini Prawf Cymeradwyo', sy'n crynhoi sut y gwnaethom ddatblygu a gofyn am adborth ar y meini prawf cymeradwyo.