Dewch o hyd i'ch cymwysterau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant newydd yma

Mae cymwysterau newydd ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant ar gael nawr.

Mae cam cyntaf y gyfres newydd o gymwysterau yn cael ei ddysgu nawr, gyda'r ail gam i'w gyflwyno ym mis Medi 2020. 

Rydym wedi cynhyrchu'r pdf rhyngweithiol canlynol, gan ddarparu canllaw i'r cymwysterau newydd gan gynnwys eu nodweddion allweddol a'u llwybrau dilyniant. Cliciwch drwyddo i ddarganfod sut y gall eich gyrfa elwa diolch i'r cymwysterau newydd hyn.

Am mwy o wybodaeth amdano prentisiaethau yn y cymwysterau newydd, ewch i gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru.