Ein rhanddeiliaid TGCh

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi cyhoeddi ei adolygiad o gymwysterau a’r system gymwysterau yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Mae hyn wedi bod yn brosiect sylweddol, a fu’n cynnwys ymchwil helaeth ledled Cymru dros cyfnod o 18 mis. Cymhaliwyd 150 o gyfweliadau, gan gynnwys a bron 60 o gyflogwyr, a gwrandawyd ar safbwyntiau mwy na 1,000 o ddysgwyr neu fe’u darllenwyd. 

Dyma farn yr Athro Tom Crick a'r Athro Faron Moller o Brifysgol Abertawe a gynorthwyodd i gynhyrchu'r adroddiad. Ceir sylwadau hefyd gan athrawon Vicki Price ac Ian Meredith, sydd wedi cwblhau'r prosiect Technocamps a gynhelir gan y brifysgol. Mae Technocamps yn darparu hyfforddiant i athrawon wella eu dealltwriaeth o TGCh. 

Gallwch lawrlwytho copi o’r adroddiad llawn yma. 

Cliciwch ar y fideos isod i glywed barn rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr adolygiad, a'u barn ar yr adroddiad a gwblhawyd.

Yr Athro Tom Crick MBE, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Faron Moller, Prifysgol Abertawe

Luke Clement, Swyddog Darpariaeth Technocamps

Vicki Price, Ysgol Sir Thomas Picton, Hwlffordd

Ian Meredith, Ysgol Tregwyr, Abertawe