Beth nesaf?

Ar hyn o bryd rydym yn dadansoddi'r dystiolaeth o wahanol linynnau'r adolygiad i nodi'r canfyddiadau cyn archwilio'r opsiynau ar gyfer gweithredu.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn dechrau profi'r opsiynau ar gyfer gweithredu gyda rhanddeiliaid cyn i ni gyhoeddi'r canfyddiadau yn hydref 2020.  

Rydym yn ddiolchgar i'r sector am gymryd rhan mor gadarnhaol yn yr adolygiad sector ac yn estyn diolch i bawb a fu'n gysylltiedig hyd yma.  

Os hoffech gymryd rhan yn yr adolygiad a rhannu eich barn, cwblhewch yr arolwg ar-lein y gellir ei weld yma neu cysylltwch ar Engineeringreview@QualificationsWales.org