Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi cyhoeddi ei hadolygiad sector cam 2 cyntaf o gymwysterau a'r system gymwysterau ym maes chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae'r adolygiad wedi cynnwys dros 50 o gyfweliadau manwl gyda rhanddeiliaid ac arolwg dysgwyr ar-lein gyda dros 380 o ymatebion llawn gan ddysgwyr ym meysydd chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae'r wybodaeth a'r dystiolaeth a gasglwyd wedi llywio canfyddiadau'r adroddiad.