Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid

Mae Cymwysterau Cymru bellach wedi cyhoeddi canfyddiadau ei ail adolygiad sector cam 2 o gymwysterau a'r system gymwysterau mewn amaethyddiaeth, garddwriaeth a gofal anifeiliaid.

Mae’r adolygiad sector hwn yn cynnwys ystod eang o feysydd pwnc gan gynnwys ceffylau, rheoli gwastraff, cadwraeth amgylcheddol, coedwigaeth, blodeuwriaeth a nyrsio milfeddygol.

Roedd yr adolygiad yn cynnwys 45 o gyfweliadau manwl gyda rhanddeiliaid ac arolwg dysgwyr ar-lein a dderbyniodd 145 o ymatebion.

Mae'r wybodaeth a'r dystiolaeth a gasglwyd wedi llywio canfyddiadau'r adroddiad.