Beth sy'n digwydd nesaf?

Rydym eisoes wedi dechrau gweithredu rhai o gamau gweithredu’r Adolygiad a thros y flwyddyn nesaf byddwn yn ymgysylltu'n agos â chyrff dyfarnu a rhanddeiliaid perthnasol eraill i oruchwylio'r gwaith o weithredu'r cynllun gweithredu hwn. Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i randdeiliaid wrth i ni symud ymlaen â'r camau gweithredu hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Adolygiad, cysylltwch ag adolygiadpeirianneg@cymwysteraucymru.org