Dywedwch wrthym beth yw eich barn am gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd yng Nghymru

Mae Cymwysterau Cymru yn gwahodd dysgwyr, athrawon ac aseswyr i rannu eu barn am gymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd yng Nghymru.

Rydym yn cynnal holiaduron byr ar-lein ar gyfer dysgwyr a chanolfannau ar y cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 newydd mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu i Gymru, gan gynnwys:

  • Cymwysterau Lefel 2 i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2021
  • Cymwysterau prentisiaeth Lefel 3 i'w haddysgu am y tro cyntaf o fis Medi 2022.

Mae'r holiaduron ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dylent gymryd tua phum munud i'w cwblhau ac maent yn hollol ddienw.

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni, a bydd yr adborth a roddwch yn helpu i lywio ein gwaith o fonitro'r cymwysterau hyn.

Diolch am gymryd rhan.

   Holiadur Canolfan ar gymwysterau lefel 2

  Holiadur Dysgwyr ar gymwysterau lefel 2

 

   Holiadur Canolfan ar gymwysterau prentisiaeth lefel 3

  Holiadur Dysgwyr ar gymwysterau prentisiaeth lefel 3