Sgiliau Hanfodol Cymru

Beth yw cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru?

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn ymdrin â’r sgiliau allweddol y byddi di eu hangen ar gyfer bywyd, dysgu a chyflogaeth. Maen nhw’n cynnwys pedwar sgil allweddol: 

  • cymhwyso rhif 
  • cyfathrebu 
  • llythrennedd digidol  
  • cyflogadwyedd 

Mae’r holl gymwysterau Sgiliau Hanfodol ar gael o lefel mynediad 1 i lefel 3, ac eithrio Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol, sydd ar gael o lefel mynediad 3 i lefel 3.

Maen nhw wedi cael eu datblygu i gael eu defnyddio mewn Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned a lleoliadau amgen.