Dystysgrif Her Sgiliau

Caiff gwaith myfyrwyr ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif Her Sgiliau ei farcio gan athrawon mewn ysgolion a cholegau ac, ar ôl proses safoni fewnol, caiff sampl o'r gwaith ei gymedroli gan CBAC.

Caiff gwaith myfyrwyr ar gyfer pob elfen o'r Dystysgrif Her Sgiliau ei farcio gan athrawon mewn ysgolion a cholegau ac, ar ôl proses safoni fewnol, caiff sampl o'r gwaith ei gymedroli gan CBAC. 

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yr un maint â TGAU ar lefel Sylfaen a lefel Genedlaethol ac, ar lefel Uwch, mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yr un maint â Safon Uwch.  Mae pwyntiau tariff UCAS yn cael eu rhoi ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau. 

Er mwyn ennill y Fagloriaeth, mae'n rhaid i ddysgwyr ennill y Dystysgrif Her Sgiliau a'r cymwysterau eraill y mae'n eu nodi. Dyfernir llwyddiant neu fethiant ar gyfer pob un o lefelau Bagloriaeth Cymru. 

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn gymhwyster annibynnol. Mae modd ei chyflawni a'i dyfarnu o hyd, hyd yn oed heb y cymwysterau eraill sy'n cyfrannu at Fagloriaeth Cymru. Rhoddir gradd i'r Dystysgrif Her Sgiliau fel a ganlyn: 

  • Sylfaenol lefel 1 – Llwyddiant* a Llwyddiant 
  • Cenedlaethol lefel 2 – A i C 
  • Uwch lefel 3 – A* i E