Bagloriaeth Cymru

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn unigryw i Gymru.   

Mae'n helpu i baratoi myfyrwyr rhwng 14 a 19 oed ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer astudio ymhellach ac ar gyfer bywyd.  

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodol o gymwysterau.  Tystysgrif Her Sgiliau, sef cymhwyster arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, sydd wrth wraidd Bagloriaeth Cymru.  

Mae Bagloriaeth Cymru hefyd yn cynnwys:    

  • Cymwysterau TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg Iaith, a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd; a  
  • dewis o gymwysterau ategol - TGAU, Safon Uwch neu alwedigaethol.  

Mae Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol/Sylfaen ar gael yng Nghyfnod Allweddol 4 ac mae'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Cymru Uwch ar gael i ddysgwyr ôl-16. 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar newidiadau i'r Dystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaen fel rhan o'n hymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol, ac yn edrych ar y cymwysterau sydd eu hangen i gefnogi cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer cwricwlwm newydd.