Bagloriaeth Cymru

Beth yw Bagloriaeth Cymru? 

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn unigryw i Gymru.   

Mae'n helpu i baratoi myfyrwyr rhwng 14 a 19 oed ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer astudio ymhellach ac ar gyfer bywyd. 

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymwysterau. 

Tystysgrif Her Sgiliau, sef cymhwyster arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, sydd wrth wraidd Bagloriaeth Cymru. 

 

 

Hefyd, mae Bagloriaeth Cymru yn cynnwys:  

  • Cymwysterau TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd. Gellir defnyddio elfennau llythrennedd a rhifedd cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru; a 
  • dewis o blith cymwysterau ategol - TGAU, Safon Uwch neu alwedigaethol. 

Caiff Bagloriaeth Cymru ei dyfarnu ar dair lefel: 

  • Sylfaenol (lefel 1) yng nghyfnod allweddol 4; 
  • Cenedlaethol (lefel 2) yng nghyfnod allweddol 4; 
  • Uwch (lefel 3). 

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymwysterau ar bob lefel. 

Lawrlwythwch ein cerdyn post gwybodaeth Bagloriaeth Cymru yma