Bagloriaeth Cymru

Beth yw Bagloriaeth Cymru?

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn unigryw i Gymru.  

Mae'n helpu i baratoi myfyrwyr rhwng 14 a 19 oed ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer astudio ymhellach ac ar gyfer bywyd.

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymwysterau.

Tystysgrif Her Sgiliau, sef cymhwyster arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, sydd wrth wraidd Bagloriaeth Cymru.

 

Hefyd, mae Bagloriaeth Cymru yn cynnwys:  

  • Cymwysterau TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith a Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd. Gellir defnyddio elfennau llythrennedd a rhifedd cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru; a
  • dewis o blith cymwysterau ategol - TGAU, Safon Uwch neu alwedigaethol.

Caiff Bagloriaeth Cymru ei dyfarnu ar dair lefel:

  • Sylfaenol (lefel 1) yng nghyfnod allweddol 4;
  • Cenedlaethol (lefel 2) yng nghyfnod allweddol 4;
  • Uwch (lefel 3).

Caiff cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymwysterau ar bob lefel.

Lawrlwythwch ein cerdyn post gwybodaeth Bagloriaeth Cymru yma