Dysgwyr, Rhieni a Gofalwyr

Eich arholiadau a'ch asesiadau 2022 - 2023

Bydd y wybodaeth yn yr adran hon yn eich helpu i ddeall sut y bydd eich arholiadau a'ch asesiadau yn gweithio eleni. Gall rhieni a gwarcheidwaid dysgwyr yng Nghymru gael gwybodaeth yma hefyd.

Gelli di hefyd ymweld â'n tudalen cwestiynau cyffredin i gael llawer mwy o wybodaeth am gymwysterau'r haf yma.  

  Help llaw ar gyfer arholiadau ac asesiadau

 

   Dyddiadau ac amserlenni allweddol CBAC