Asesiad Effaith

Cyn cam 1 ein hymgynghoriad (Tachwedd 2019 - Chwefror 2020), gwnaethom asesu effaith ein cynigion a nodi'r rhain mewn Asesiad Effaith Integredig.

Asesiad Effaith Integredig.pdf