Erthyglau

Gallwch ddarllen y datblygiadau diweddaraf am ein hymgynghoriad yn yr adran hon, sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd gydag erthyglau gennym ni a chan awduron gwadd.

Siarad iaith cenedl ddwyieithog

 Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau

Cyhoeddwyd Ebrill 2022

Creu mwy o gyfleoedd i ddysgwyr astudio gwyddoniaeth yng Nghymru

Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau

Cyhoeddwyd Tachwedd 2021

Erthygl Cymwysterau Cymru ar gyfer Western Mail – 25 Chwefror 2021 

Rhoi llenyddiaeth wych wrth wraidd addysg 

 Gan Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau 

Published Mawrth 2021

Erthygl celfyddydau mynegiannol ar gyfer Western Mail 

Action! A yw'n bryd cael TGAU ffilm newydd yng Nghymru? 

 Gan Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau, Cymwysterau Cymru 

Published Mawrth 2021

Erthygl ar gyfer Western Mail, 4 Chwefror 2021 

Dylunio dyfodol newydd i ddysgwyr yfory 

 Gan Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau, Cymwysterau Cymru 

Published Mawrth 2021

Cyfle unigryw i drawsnewid y ffordd y mae ein plant yn dysgu 

 Gan Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Cyhoeddwyd Ionawr 2020

Mae'n bwysig bod pob Llywodraethwr yn ymateb i'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodol

 Gan Jane Morris, Gwasanaethau Llywodraethwyr Cymru 

Cyhoeddwyd Ionawr 2020

Ni ellir fod wedi cynnal yr ymgynghoriad ‘Cymwys ar gyfer y dyfodol’ ar adeg gwell

 Gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS

Cyhoeddwyd Ionawr 2020

Profi'r dyfodol

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Cyhoeddwyd Rhagfyr 2019

Dod o hyd i atebion i'r cwestiynau mawr

David Jones, CadeiryddCymwysterau Cymru

Cyhoeddwyd Tachwedd 2019

Cwestiynau mawr – a rhai syniadau cynnar

Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau

Cyhoeddwyd Gorffennaf 2019

Creu cymwysterau'r dyfodol 

Gan Emyr George, Cyfarwyddwr polisi a diwygio cymwysterau

Cyhoeddwyd Ebrill 2019

Y daith at ddiwygio

  Gan Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Cyhoeddwyd Chwefror 2019