Ymgynghoriad: trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi sut y bydd safoni ac apelio’n gweithio ar gyfer graddau TGAU, UG a Safon Uwch eleni, yn dilyn canslo arholiadau oherwydd y pandemig Covid-19.

Yn yr adran hon, ceir y ddogfen ymgynghori fanwl, ynghyd â fersion cryno ar gyfer pobl ifanc, ac arolwg sydd wedi’i gynllunio i’ch annog i rannu’ch barn erbyn 5pm ddydd Mercher, 13 Mai 2020.

  Ymgynghoriad: Trefniadau ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020

  Ymgynghoriad: cwestiynau ymgynghori

  Ymgynghoriad: Fersiwn i bobl ifanc Cyflwyniad: Trosolwg – Trefniadau ar gyfer arholiadau haf 2020

Cyflwyniad gyda sain