Bagloriaeth Cymru Ôl-16 Sylfaenol ac Ôl-16 Cenedlaethol Cais am Adborth gan Ddysgwyr

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben bellach. Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn y man; cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym yn awyddus i glywed barn dysgwyr yng Nghymru sydd wedi cwblhau neu sy'n gweithio tuag at Gymwysterau Ôl-16 Sylfaenol ac Ôl-16 Cenedlaethol Bagloriaeth Cymru a gyflwynwyd ym mis Medi 2015.

Pam ein bod yn gofyn am adborth?

Mae'r cymwysterau hyn yn newydd ac fel y cyfryw mae'n bwysig gweld sut maent yn gweithio'n ymarferol. Dros y misoedd nesaf byddwn yn siarad â llawer o bobl eraill i glywed eu barn hefyd gan gynnwys: cyflogwyr, prifysgolion, ysgolion, colegau ac ati.

Sut gallwch gymryd rhan?

Rydym yn gofyn i ddysgwyr gwblhau holiadur. Ni fyddwn yn gofyn am eich enw nac enw eich ysgol na'ch coleg felly os byddwn yn dyfynnu o'ch atebion mewn unrhyw ganfyddiadau o'r gwaith ymchwil a gyhoeddir ni fyddwn yn priodoli'r atebion i unigolion.

 

Diolch.