Arolwg I athrawon ynghylch Asesiadau Di-Arholiad (NEA)

Hoffem glywed barn a phrofiadau athrawon TGAU ar draws Cymru ynghylch Asesiadau Di-arholiad yn y pwnc TGAU y maen nhw'n ei addysgu. Asesiad Di-arholiad yw unrhyw fath o asesiad na chaiff ei sefyll gan yr ymgeiswyr ar yr un pryd o dan amodau rheoledig.

Mae’r arolwg ar-lein hwn yn cael ei gynnal a’I ddadansoddi ar ein rhan gan Strategic Research and Insight (SRI), cwmni ymchwil annibynnol wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Rydym yn annog athrawon ar draws lleoliadau amrywiol, gan gynnwys ysgolion uwchradd a gynhelir, Unedau Cyfeirio Disgyblion, Colegau Addysg bellach ac ysgolion annibynnol, i gymryd rhan a hoffem glywed gan athrawon manyleb TGAU CBAC cyfredol mewn un neu fwy o'r pynciau canlynol:

  • Dylunio a thechnoleg
  • Bwyd a maeth
  • Hanes
  • Astudiaethau cyfryngau
  • Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg)
  • Cerddoriaeth
  • Ail iaith Gymraeg

Gallwch gymryd rhan drwy glicio yma.

Bydd y canfyddiadau o'r arolwg hwn yn cael eu hystyried ochr yn ochr â'r wybodaeth a gasglwyd eisoes o'r grwpiau ffocws a gynhaliwyd gydag athrawon, i helpu i lunio’r gwaith o gynllunio a datblygu cymwysterau yn y dyfodol i gefnogi'r cwricwlwm newydd. Bydd yr holl ymatebion yn gwbl anhysbys ac ni fydd unrhyw unigolyn neu leoliad yn cael ei enwi.