Cymwysterau Diogelwch Bwyd – Holiadur Dysgwyr 2018

Rydym yn awyddus i glywed barn dysgwyr yng Nghymru sydd wedi cwblhau'r cymwysterau diogelwch bwyd canlynol yn ddiweddar: • Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo • Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Sut gallwch gymryd rhan?

Hoffem i chi lenwi holiadur byr. Mae cymryd rhan yn yr holiadur hwn yn wirfoddol ac ni fyddwn yn gofyn am eich enw.

Mae eich barn yn bwysig iawn i ni a gallai eich atebion ein helpu i wella cymwysterau diogelwch bwyd yng Nghymru.

I gwblhau'r holiadur, cliciwch yma.

Bydd yr holiadur ar agor tan hanner dydd ar 12 Hydref.

Diolch.