Dweud Eich Dweud - holiadur arholiadau haf 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben bellach. Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn y man; cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.

Yr haf hwn, bydd arholiadau TGAU a Safon Uwch newydd, a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer Cymru, yn cael eu sefyll am y tro cyntaf mewn rhai pynciau. Mewn pynciau eraill bydd arholiadau TGAU a Safon Uwch mwy sefydledig yn cael eu sefyll hefyd. Hoffai Cymwysterau Cymru, rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, glywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud am yr arholiadau hyn.

Fel y gwnaethom yn 2016, rydym yn gofyn i ddysgwyr, athrawon, darlithwyr ac unrhyw un sydd â diddordeb yn arholiadau'r haf gwblhau holiadur byr ar-lein. Dylai ond gymryd tua phum munud i gwblhau'r holiadur a bydd ar gael cyn yr arholiad cyntaf ar 9 Mai.

I gwblhau'r holiadur, cliciwch yma.