Gweithgaredd ymgysylltu ar ddynodi

Mae'r gweithgaredd ymgysylltu hwn yn cael ei gynnal i geisio eich barn ar y crynodeb o'r materion rydym yn cynnig eu cynnwys yn ein polisi a fydd yn llywio ein penderfyniad i ddynodi math o gymhwyster a rheolau drafft. Mae'n debygol y bydd y gweithgaredd ymgysylltu hwn o ddiddordeb i gyrff dyfarnu yn bennaf ond rydym yn gwerthfawrogi safbwyntiau sefydliadau neu unigolion eraill hefyd.

Bydd yr ymatebion a dderbynnir yn llywio fersiwn derfynol y Polisi a ‘Rheolau am Geisiadau i Ddynodi Cymwysterau’.

Byddem yn eich annog i ymateb bob cwestiwn ond, , os nad yw cwestiwn yn berthnasol neu os nad ydych yn siŵr sut i ymateb, anwybyddwch y cwestiwn hwnnw a symudwch ymlaen i'r un nesaf.

Gellir gweld crynodeb y polisi drafft a rheolau yma.

Dylech ymateb  erbyn 18:00 at 12 Ionawr 2018 fan bellaf gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein sydd ar gael yn https://www.smartsurvey.co.uk/s/Dynodi/

Neu drwy gwblhau’r ffurflen yma ac ebostio eich ymateb i: recognitionandapproval@cymwysteraucymru.org