Cymwysterau Cymorth Cyntaf: cais am adborth gan ddysgwyr

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben bellach. Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi yn y man; cadwch lygad ar y dudalen hon i weld yr wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym yn awyddus i glywed barn dysgwyr yng Nghymru sydd wedi cwblhau'r cymwysterau cymorth cyntaf canlynol yn ddiweddar:

  • Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

  • Dyfarniad Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig

Bydd eich atebion yn ein helpu i wella'r ffordd y caiff cymwysterau eu dyfarnu yng Nghymru.

Sut gallwch gymryd rhan?

Rydym yn gofyn i ddysgwyr gwblhau arolwg byr. Mae hwn yn gwbl ddienw ac ni phriodolir unrhyw ymateb i unrhyw unigolyn na sefydliad.

I gwblhau'r arolwg, cliciwch yma. Bydd yr arolwg ar agor tan ddydd Gwener 4 Awst.

Diolch.