Arolwg ynghylch tasgau ymarferol TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol

Rydym yn datblygu meini prawf cymeradwyo ar gyfer cymhwyster TAG UG/Safon Uwch Technoleg Ddigidol newydd a fydd ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.

Yn yr arolwg hwn, gofynnwn i randdeiliaid am eu barn ar y tasgau ymarferol a ddylai fod ar gael i ddysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn.

Mae'r ddogfen ar y dudalen hon yn crynhoi ein cynigion hyd yn hyn ac yn nodi'r cwestiynau a ofynnwn yn yr arolwg, y gellir ei gwblhau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Bydd yr arolwg ar agor tan 5pm ar 2 Gorffennaf 2020. Gellir gweld dolen i'r arolwg yma.

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am gymryd yr amser i edrych ar ein cynigion a rhannu eich meddyliau a'ch syniadau.