Gweminarau Ymgynghoriad – Cymwys ar gyfer y dyfodol – y dewis cywir i Gymru

Yn 2022, mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid. Rydym am sicrhau bod y cymwysterau'n cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd ac yn helpu dysgwyr i fod y gorau y gallant fod.

Yn 2022, mae'r cwricwlwm yng Nghymru yn newid. Rydym am sicrhau bod y cymwysterau'n cyd-fynd â'r cwricwlwm newydd ac yn helpu dysgwyr i fod y gorau y gallant fod. 

Rydym wedi gweithio gydag arbenigwyr addysg i feddwl am syniadau am yr hyn y dylai'r dewis o gymwysterau fod 

Nawr rydym am drafod y syniadau hynny a gweld beth yw eich barn. 

Os gwnaethoch chi fethu’r ddau weminar gyffredinol a gynhaliwyd gennym, gallwch wylio’r recordiadau drwy glicio ar y dolenni isod:

   Gweminar Cymraeg

  Gweminar Saesneg 

Rydym yn  cynnal  cyfres  o  sesiynau  sy'n  canolbwyntio  ar  bob un o brif feysydd y cwricwlwm. Gallwch gofrestru ar gyfer pob digwyddiad gan ddefnyddio'r dolenni isod: 

Maes Dysgu a Phrofiad 

Sesiwn Saesneg 

(cliciwch ar y ddolenni isod i gofrestru) 

Sesiwn Cymraeg 

(cliciwch ar y ddolenni isod i gofrestru) 

Gwyddoniaeth  
Thechnoleg 

Recordiad o’r gweminar

Recordiad o’r gweminar

Celfyddydau Mynegiannol 

 

Wedi’i gohirio, dyddiad i’w gadarnhau

Iaith, Llythrennedd  
Chyfathrebu 

22 Chwefror 2021 

3pm-3:45pm 

 

22 Chwefror 2021  

4pm-4:45pm 

Dyniaethau 

4 Mawrth 2021 

3:30pm-4:15pm 

4 Mawrth 2021 

2:00pm-2:45pm 

 

Mathemateg  
Rhifedd 

Mawrth 2021 

3.00pm-3:45pm  

 

8 Mawrth 2021 

4:00pm-4:45pm 

Iechyd a Lles 

11 Mawrth 2021 

3:00pm-3.45pm 

 

11 Mawrth 2021  

4:00pm – 4:45pm 

 

Cynhelir ein hymgynghoriad rhwng 27 Ionawr a 9 Ebrill.