Digwyddiadau Cyflwyno TGAU Cymraeg Ail Iaith – holi ac ateb

Hoffai Cymwysterau Cymru, Llywodraeth Cymru, CBAC a'r Consortia Addysg Rhanbarthol ddiolch i gynrychiolwyr am fynychu'r digwyddiadau 'Cyflwyno TGAU Cymraeg Ail Iaith' a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2017 a chymryd rhan ynddynt.

Mae llawer o'r materion a drafodwyd yn y digwyddiadau i'w gweld ar ein tudalen we Newidiadau i TGAU Cymraeg Ail Iaith a rannwyd â chynrychiolwyr cyn y digwyddiadau. 

Rydym hefyd wedi llunio trosolwg o'r ymholiadau a'r arsylwadau cyffredin a godwyd yn ystod y digwyddiadau, ynghyd ag ymatebion y panel.  Mae'r rhain wedi cael eu grwpio o dan bedair adran sy'n adlewyrchu natur y trafodaethau:

1) Ymholiadau cyffredinol

2) Dyluniad y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd

3) Cyflwyno'r cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith newydd

4) Dyfarnu'r cymhwyster newydd