Gynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru (UCAS)

Mae’n bleser gan Cymwysterau Cymru noddi dwy gynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru, wedi’u trefnu gan UCAS.

Mae’n bleser gan Cymwysterau Cymru noddi dwy gynhadledd ar gyfer athrawon a chynghorwyr yng Nghymru, wedi’u trefnu gan UCAS.

Cynhelir y digwyddiadau, sy’n rhad ac am ddim, yng ngogledd a de Cymru, a'u bwriad yw helpu i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt feddwl am eu dewisiadau a’u ceisiadau, a byddant yn rhoi sylw i faterion allweddol sy’n effeithio ar bobl sy’n symund ymlaen i addysg uwch, gan gynnwys y canlynol:

  • proses UCAS
  • gwneud cais ar gyfer cyrsiau cystadleuol
  • yr adolygiad o Fagloriaeth Cymru
  • chwalu’r mythau sy'n gysylltiedig â gwneud cais ar gyfer addysg uwch

Cynhelir y digwyddiadau yng Nghonwy ar 9 Mai 2018, ac ym Mhrifysgol Caerdydd ar 17 Mai 2018. I gael rhagor o wybodaeth, ac i archebu lle cliciwch ar y dolenni isod:

Cynhadledd UCAS – Conwy, 9 Mai 2018

Cynhadledd UCAS – Caerdydd, 17 Mai 2018