Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2020

Ar 2 Rhagfyr 2020 cynhaliwyd ein pumed Fforwm i Gyrff Dyfarnu wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer ein Cyrff Dyfarnu cydnabyddedig yng Nghymru.

Diolch i chi gyd am fynychu.

Mae eich adborth bob amser yn bwysig i ni a byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi o'ch amser i lenwi’r arolwg byr hwn.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gyrff dyfarnu yma.

Eleni oedd ein digwyddiad rhithwir cyntaf, ac roedd yr agenda mwy cryno’n cyd-fynd ag ef. Gweler isod yr holl ddeunyddiau a rannwyd gennym fel rhan o'r digwyddiad.

Recordiad

Gwyliwch yma.

Sleidiau

Diweddariad haf 2021

gan Kerry Davies, Pennaeth Safonau a Denver Davies, Pennaeth Monitro a Chydymffurfiaeth

Canllawiau i gefnogi cyrff dyfarnu gyda chydymffurfiaeth barhaus

gan Dr Rachel Heath Davies, Pennaeth Polisi Strategol

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Brentisiaethau Cymru

gan Chris Hare, Uwch Reolwr Polisi Prentisiaethau a Ceri Phillips, Rheolwr Cymwysterau

Y diweddaraf ar yr adolygiad o’r sector Teithio, Twristiaeth, Hamdden, Lletygarwch ac Arlwyo

gan Lisa Mitchell, Rheolwr Cymwysterau

Adolygiad o’r Sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni a’r diweddaraf ynghylch Cam 2

gan Gareth Downey, Uwch Reolwr Cymwysterau

Diweddariad cwricwlwm Cymwys ar gyfer y Dyfodol

Emyr George, Cyfarwyddwr Polisi a Diwygio Cymwysterau

Hysbysu, Ymgysylltu a Dylanwadu - Cyfathrebu Cymwysterau Cymru

gan Claire Roberts, Pennaeth Ymgysylltu Strategol a Leonie White, Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella ein gwefan. Gadewch eich adborth i ni yma.