Fforwm Cymwysterau Cymru i Gyrff Dyfarnu

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal fforwm agored undydd ar gyfer Cyrff Dyfarnu, gan roi cyfle i gynrychiolwyr gymryd rhan mewn gweithdai sy'n procio'r meddwl, rhannu syniadau a rhoi adborth ar fentrau a drafodwyd.

Cynhelir y fforwm yn yr Holiday Inn yng nghanol dinas Caerdydd ar dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2016, rhwng 10am a 4.15pm, a darperir lluniaeth a chinio.

Agenda

Amser

Agenda

Siaradwr

Cyflwyniadau

9:30 am – 9:55 am

Cofrestru a chroeso gyda the/coffi

 

 

10 am

Cyflwyniad i'r diwrnod

Cadeirydd Phillip Blaker

 

10:20 am

Cyflwyniad i Cymwysterau Cymru

Philip Blaker

Lawrlwytho (Saesneg yn unig)

10:40 am

Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol ac Adolygiadau Sector

Cassy Taylor

Lawrlwytho (Saesneg yn unig)

11:10 am

Casglu data

Diweddariad Adolygu Dynodiadau a QiW

Tania Deitch, Tim Anderson and Rachel Gardiner

Lawrlwytho (Saesneg yn unig)

12:10 pm

Cinio yn y bwyty

 

 

13:10 pm

Diweddariad ar Rheoliadau

  • Datganiad Cydymffurfiaeth 2016
  • Defnyddio'r logo
  • Archwiliadau o Gyrff Dyfarnu
  • Monitro Cymwysterau Galwedigaethol
  • Y wybodaeth ddiweddaraf ar Gydnabod a Chymeradwyo

 

Denver Davies

Lawrlwytho (Saesneg yn unig)

13:50 pm

Bodloni'r angen am gymwysterau cyfrwng Cymraeg: dull o weithredu ar draws y system gyfan

Emyr George, Lisa McDougall, Claire Roberts (ColegauCymru) a Ryan Evans (NTfW)

Lawrlwytho

Lawrlwytho

14:50 pm

Egwyl te/coffi prynhawn

 

 

15:05 pm

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Reoleiddio

Laura Porter a Gitte Sparding

Lawrlwytho (Saesneg yn unig)

16.05 pm

Sylwadau terfynol a gorffen

Philip Blaker

 

 

I weld y cyflwyniadau, cliciwch y dolenni cyfatebol yn y tabl uchod. Mae croeso i chi argraffu'r sleidiau a dod â nhw gyda chi i'r fforwm.