Fforwm i Gyrff Dyfarnu 2019

Bydd y Fforwm yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 10 Rhagfyr 2019 yng Ngwesty Caerdydd Marriott.

 

Bydd Fforwm eleni yn herio ac yn rhoi amser i drafod ac ystyried y materion a’r cyfleoedd mwyaf mewn perthynas â chymwysterau i gyrff dyfarnu. Bydd y Fforwm yn darparu ystod o siaradwyr prif lwyfan a seminarau sy'n ysgogi'r meddwl.

Mae cofrestru ar agor a bydd yr agenda a manylion pellach yn dilyn yn fuan.