Digwyddiadau

Rydym yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i rhanddeiliaid. Ceir manylion digwyddiadau cyfredol rydym yn eu cynnal a digwyddiadau blaenorol yn yr adran hon.

 

Gweminar - Cymwys ar gyfer y dyfodol: canlyniadau'r ymgynghoriad a'r camau nesaf 

Pryd: Dydd Gwener, 5 Mehefin 2020, 11:00am – 12:00pm 

Gwesteion: Emyr George & Oliver Stacey  

Mae Cymwysterau Cymru wedi cwblhau'r cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal dros y ddwy flynedd nesaf 

Cynhaliwyd ein hymgynghoriad ar-lein rhwng 18 Tachwedd 2019 a 7 Chwefror 2020, gan ymgynghori ar sut y dylem ymdrin â'r gwaith o gytuno ar sut y dylai cymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed newid yn y dyfodol.   

Yn ein hymgynghoriadrydym yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer cymwysterau yn y dyfodolCynigiom set o egwyddorion arweiniol a ddylai lywio'r ystod o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn y dyfodolHolasom hefyd am yr hyn a ddylai ddigwydd gyda TGAU a'r Dystysgrif Her Sgiliau. 

Nod y cynigion a'r penderfyniadau yw ategu ein gwaith o ailffurfio cymwysterau i gefnogi’r cwricwlwm newydd i Gymru. 

Darganfyddwch sut mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad a'n penderfyniadau yn cefnogi'r uchelgais hon drwy ymuno â'n gweminar 

gofrestru cliciwch yma. 

Bydd dolen i ddigwyddiad Live y tîm yn dilyn 24 awr cyn y digwyddiad.