Cymerwch ran

Mae Cymwysterau Cymru yn awyddus i bobl sy’n gweithio ym meysydd cymwysterau, diwydiant, y sector cyhoeddus, addysg bellach ac addysg uwch yng Nghymru fod yn rhan o’r broses o lunio system gymwysterau sy’n wirioneddol addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

 

Enw

Math

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Mwy o wybodaeth

Cynulleidfa

Cynnig cymhwyster ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16

Arolwg

Yn cau Ionawr 31, 2022

Yn cau Ionawr 31, 2022

Ar-lein

Gweler yma

Dygswyr

Cynnig cymhwyster ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16

Arolwg

Yn cau Ionawr 31, 2022

Yn cau Ionawr 31, 2022

Ar-lein

Gweler yma

 

Athrawon/Darparwyr Dysgu

Cyflogwyr 

 

Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid

Arolwg

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Gweler yma

Dysgwyr

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Arolwg

Cyfredol

Cyfredol

Ar-lein

Gweler yma

Dysgwyr

Athrawon

Darparwyr Dysgu

Fforwm Cyrff Dyfarnu 2021

Cynhadledd Rithwir

9 Rhag

09:30 – 16:30

Ar-lein

Cyrff Dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru

Y Llechen

Y Llechen yw cylchlythyr misol Cymwysterau Cymru i randdeiliaid

Mae cynnwys grynhoi'r newyddion a'r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer cynnwys yn y dyfodol, hoffem glywed gennych. Anfonwch eich syniadau mewn e-bost.

Cliciwch yma i ymuno â rhestr bost y Llechen.