Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2019

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y ceisiadau am ystyriaeth arbennig a'r gymeradwyaethau yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 13 Rhagfyr, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2020 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Cafwyd 38,280 o geisiadau am ystyriaeth arbennig yn ystod haf 2019, i lawr 8.1% o gymharu â haf 2018.
  • Cafodd 90.1% o'r ceisiadau am ystyriaeth arbennig eu cymeradwyo yn ystod haf 2019, i fyny o 79.9% o gymharu â haf 2018.
  • Gwnaeth cyfran yr asesiadau a gafodd eu sefyll â chymeradwyaeth ar gyfer ystyriaeth arbennig aros yn sefydlog ar 3.4%.

Cyswllt

Ystadegydd

Tel: 01633 373 292

Email: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Cyfryngau

Tel: 01633 373 216

Email: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Ystyriaeth arbennig ar gyfer TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018